Dính phốt ở khách sạn Ninh bÌnh


Quả thực nếu ai mà không có kinh nghiệm chọn khách sạn ở ninh bình  thì dính phót như mình ngay. vừa bị thuê khách sạn với giá đắt lại bị tính những khoản tiền linh tinh, ngay cả đồ uống. CHả là đợt vừa rồi mình có vào baí đính, có nghỉ tại 1 khách sạn 3 tầng, khách sạn này gần trong bái đính, mình bị chém đủ thứ tiền giời ơi đất hỡi. Đến lúc gặp cô bạn mình mới kể ngày xưa cô ấy cũng bị vậy. Bjo chnj cái khách sạn An BÌnh ngoài đường một. cứ nghỉ ở đó rồi đi bái đính, tràng an, tam cốc, bích động.... muốn đi đâu thì đi. khách sạn 9 tầng, vừa đẹp vừa rẻ, lại thuận lợi, mình có quên cái gì thì mua cái đấy, nhân viên nhiệt tình. Nghe co ý nói mà mình ức chế với cái khách sạn mình ở, mình thề là từ nay phải tìm hiểu thật kĩ trước khi về ninh bình. Mình sẽ thử chọn An bÌnh cho lựa chọn tiếp. Nghe nhiều người khác tâm đắc về khách sạn này

Views: 2

Comment

You need to be a member of King Cameran Foundation to add comments!

Join King Cameran Foundation

© 2020   Created by William Jones.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service