Thanhonap's Blog (1)

On Ap Standa 10kVA chuan day dong

Chuyên cung cấp ổn áp standa chuẩn đủ công suất giá tốt nhất.

Cách phân biệt ổn áp standa chính hãng:

√ Do Công ty Cổ phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam sản xuất

√ Trên máy ổn áp standa có tem cào SMS chống hàng giả, hàng nhái

√ Vỏ máy standa sơ tĩnh điện đặc biệt

√ Đỉnh máy được dập chìm chữ STANDA…

Quý khách có thể chọn máy công suất lớn hơn như Standa 15KVA,…

Continue

Added by thanhonap on September 9, 2018 at 12:29am — No Comments

Monthly Archives

2018

© 2019   Created by William Jones.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service